Afgelopen donderdag 16 juni bracht het jaarlijkse werkbezoek het NFO-hoofdbestuur naar kring Midden-Nederland. Naast twee bedrijfsbezoeken nam het kringbestuur de gelegenheid waar om over actuele punten te discussiëren en het hoofdbestuur te informeren over hun kring. Een levendig discussiepunt was driftbeperking in de fruitteelt. Kringbestuursleden kennen veelal als fruitteler uitstekend de praktijk en weten daardoor exact de aandachtspunten en (vaak) ingewikkelde eisen. Maar het zijn niet alleen de eisen die een rol spelen. “We moeten onze leden attenderen op goed gedrag! Het gaat niet alleen om de driftarme spuitdop, maar telers moeten ook voorkomen dat spuitvloeistof in oppervlaktewater terechtkomt,” gaf een bestuurslid als praktisch voorbeeld.
Anton en Anco van Garderen gaven een rondleiding op hun familiebedrijf. Het zachtfruitbedrijf teelt en verpakt kleinfruit wat bijna jaarrond veel personeel vraagt. Vandaar dat de familie investeerde in een verblijf voor seizoenarbeiders. “Ons bedrijf diende voor de gemeente Houten als pilot, want ze wilden ons personeel niet in Houten zelf hebben” aldus Anton. “We mogen nu negen maanden per jaar huisvesten in onze voorziening die aan alle bouwregels voldoet.”
Jacco Merkens liet de bestuursleden zijn duurzame hardfruitbedrijf zien. Daarnaast heeft Merkens varkens waarvan hij de drijfmest uitrijdt in zijn eigen percelen en bij collegatelers. Momenteel steekt de teler in op Sweet Sensation en zijn roodvlezige appelras Redlove. “Conference kent een overproductie waardoor we straks voor € 0,25 per kilogram kunnen leveren,” denkt Merkens. “Ten slotte schakelt ik 4 ha geïntegreerde teelt om naar bioteelt.”
In een volgend Fruitteelt-nummer volgt een compleet verslag van het werkbezoek.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 - 14:53