Momenteel spelen er veel kwesties waarbij de NFO actief het contact met de politiek opzoekt. Een korte opsomming van de NFO acties:
–  Op 22 juni een gesprek met Jacco Geurts van het CDA, n.a.v. het bezoek van ALV van de NFO. Onderwerpen zijn: de gevolgen van de boycot, assurantiebelasting, gewasbescherming, kenteken en arbeidszaken
– Op 20 juni een gesprek met Elbert Dijkgraaf van de SGP over  de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en de verschillen met het buitenland.
– deze maand contact met diverse fracties om de Brede weersverzekering vrijgesteld te krijgen  van assurantiebelasting. Naast de fracties worden ook de ministeries van EZ en Financiën benaderd.
– een marktbeeld opstellen en een brandbrief uitsturen om aandacht te vestigen op de gevolgen van de boycot  die onverminderd voortduurt. NFO wil het moment tevens benutten om aandacht te vragen voor verschillende dossiers in de sector.
– De laatste NFO-brief  naar de Kamerfracties  inzake vrijstelling van de pluktreintrekkers voor kentekening heeft geleid tot een amendement van de SGP. Hierin wordt verzocht om trekkers smaller dan 130 cm vrij te stellen van de kentekenplicht. De NFO is in overleg met de SGP om tot een meerderheid in de Tweede Kamer te komen. NFO gaat dit punt sowieso aankaarten in de gesprekken  met politieke partijen die hierboven reeds genoemd zijn.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 juni 2016 - 14:54