NFO heeft LTO Nederland erop gewezen dat de permanente vrijstelling van kentekening van pluktreintrekkers, die de NFO in het vorige wetsvoorstel had laten opnemen, in het nieuwe wetsvoorstel wederom moet worden opgenomen. LTO heeft toegezegd dat ze zich daar ook hard voor zullen maken.
Op grond van de richtlijn 2014/45/EU moet Nederland de APK-plicht voor snelle tractoren (maximum-constructiesnelheid > 40 km) invoeren. Dit had feitelijk al moeten gebeuren voor 20 mei 2018. Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) werkt aan een nieuw wetsvoorstel, nadat het vorige in december 2016 werd verworpen.
LTO Nederland, Cumela en Fedecom hebben nu een compromisvoorstel gemaakt voor registratie en kentekening, snelheidsverhoging, verbeterde toegang tot N-wegen en de realisatie voor één centraal loket voor ontheffingverlening. Dit compromis werd gisteren 10 oktober voorgelegd aan minister Van Nieuwenhuizen. Zij heeft toegezegd dat ze op basis van dit compromisvoorstel een nieuw wetsvoorstel gaat maken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 oktober 2018 - 16:19