Beslissingen van de overheid over fiscale zaken kunnen grote gevolgen hebben voor het inkomen op agrarische bedrijven cq fruitbedrijven. Recent bleek dit bij een door Accon AVM aangespannen zaak over de herwaardering van landbouwgronden. Agrariërs mogen na herwaardering van landbouwgrond het verschil in waarde vrijstellen van belasting. Dat is de uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden in een proces dat Accon AVM had aangespannen tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens het Gerechtshof valt de opwaardering onder de landbouwvrijstelling. De fiscale winst op de landbouwgronden kunnen telers nemen zonder dat deze gronden daadwerkelijk zijn verkocht. Een positieve uitspraak.

Speciaal voor fiscale zaken heeft LTO de klankbordgroep Sociaaleconomisch en fiscaal beleid ingericht waar LTO en andere agrarische belangenbehartigers (NFO, KAvB) met elkaar samenwerken. Een vertegenwoordiger van de VLB adviseert de klankbordgroep. De VLB behartigt de fiscaaljuridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Accon AVM-adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants en adviseurs en Flynth adviseurs en accountants.

Actueel is het onderzoek van het LEI naar fiscale regelingen. Het LEI onderzocht, in opdracht van de ministeries van Financiën en EZ, fiscale regelingen in de land- en tuinbouw: landbouwregeling, landbouwvrijstelling, omzetbelasting sierteelt, overdrachtsbelasting etc. Onder meer bij budgettaire problemen van de overheid kunnen deze regelingen ter discussie komen te staan. Dan dienen we goed te kunnen voorsorteren en te hebben nagedacht over mogelijke alternatieven. Eén btw-tarief zou bijvoorbeeld desastreus zijn voor de agrarische sector, zowel voor de voedingstuinbouw als voor de sierteeltsector.

Een ander onderwerp is de invoering van de winstbox als alternatief voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De staatssecretaris onderzoekt of dit een aanvaardbaar alternatief is. We zullen er scherp op moeten letten dat de staatssecretaris door de invoering van de winstbox niet weer extra belastingen gaat binnenhalen. Dan wordt het kind met het badwater weggegooid.

Ook speelt de aftrekbaarheid van tuchtrechtelijke boete. Indien als gevolg van de opheffing van de PBO’s de tuchtrechtelijke boetes in de toekomst een ander juridisch karakter krijgen, kan de aftrekbaarheid in het geding komen. Dit onderwerp zal worden besproken met EZ.

Er speelt al met al een scala van fiscale zaken waar de NFO samen met andere organisaties haar invloed op uitoefent.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:49