De NFO heeft input geleverd voor de tuinbouwvisie die staatssecretaris Sharon Dijksma waarschijnlijk al in april gaat presenteren. De staatssecretaris wordt in de gezamenlijke brief van de tuinbouwsector via Greenport Holland gewezen op het belang van het tuinbouwcluster voor de economie en voor de export in het bijzonder. De sector levert een bijdrage aan duurzame oplossingen op het gebied van voedselzekerheid. De tuinbouwsector kan deze rol alleen blijven waarmaken als sprake is van een sterke positie van de tuinbouw. Daarom moet men inzetten op het versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouw in Nederland. Dijksma is gewezen op de volgende punten:

• Beschikbaar houden van een breed gewasbeschermingsmiddelenpakket.

• Consistent en langetermijnbeleid inzake innovaties en onderzoek nu het PT wordt opgeheven.

• Ruimte voor nieuwe veredelingstechnieken in het kader van plantenveredeling.

• Komen tot een nieuw verdienmodel waarbij ‘onderscheidend vermogen’ in plaats van concurreren op kostprijs een belangrijke plaats krijgt.

• Actieve rol van Nederlandse overheid voor het slechten van handelsbarrières.

• Cofinanciering beschikbaar blijven stellen zodat de regionale en lokale overheden samen met ondernemers in de sector optimaal kunnen inspelen op de Europese agenda en bijbehorende Europese fondsen uit de tweede pijler van het EU-landbouwbeleid

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 maart 2013 - 12:30