Suzuki-fruitvlieg was een belangrijk onderwerp tijdens de EU Commodity expert Group fruits and vegetables. In deze groep vindt afstemming en samenwerking plaats op EU niveau voor toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten.

Deze bijeenkomst waar acht landen aan deelnamen, waaronder de NFO namens Nederland vond afgelopen maandag en dinsdag plaats in Parijs. Aan bod kwam de stand van zaken van het toelatingsdossier en toelatingsaanvragen bij een drietal insecticiden die ontwikkeld worden voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg. Uitgewisseld is de inzet in de diverse landen voor de 120 dagen vrijstelling. Een zestal landen, waaronder Nederland, zet in op de vrijstelling in kers van een nog niet in Europa toegelaten product. Daarnaast heeft de NFO met de Duitse vertegenwoordiging gesproken over het beschikbaar stellen van het Duitse dossier van Tracer voor pruim.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 februari 2015 - 18:39