Op 14 augustus bezocht het kringbestuur van Midden-Nederland tijdens zijn jaarlijkse werkbezoek de afdeling West-Betuwe. Naast een bedrijfsbezoek aan het kleinfruitbedrijf Pippel Bramen lieten de bestuurders en aanwezige afdelingsleden zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij sorteermachinefabrikant Greefa. Hoewel fruitproductie en machineproductie totaal verschillend zijn, kwam arbeidskostenbesparing op beide bedrijven aan bod.
Zo maakt bramenteler Bert-Jan Pippel uit Haaften zich zorgen over de stijgende arbeidskosten in Nederland. Dat maakt de kostprijs van Nederlands product hoger dan in omringende landen. In België ligt de totale arbeidskosten voor de werkgever € 3,00 per uur lager dan in ons land. Overigens maakt de bramenteler wel vaste prijsafspraken met zijn vaste afnemer, zodat de prijs minder schommelt dan de marktprijzen. Wanneer Pippel grote leveringsvolumes verwacht, worden in samenspraak met de afnemer acties gepland in de supermarkten om het volume sneller te verkopen.
Het familiebedrijf Greefa in Tricht probeert door intelligente sorteersystemen het sorteren efficiënter te maken. Zo meet iQS de externe kwaliteit van de vruchten en iFA de interne kwaliteit. Ook ontwikkelde de fabrikant de SmartPackr. Deze intelligente verpakkingsrobot sorteert zo’n 600 kg/uur en kan zo twee sorteermedewerkers uit. Het fruit moet dan wel voorgesorteerd zijn, wat volgens Greefa steeds meer de trend is.

In een volgend Fruitteelt-nummer volgt een compleet verslag van het werkbezoek.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 - 17:37