De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over de brandende kwestie van de transitievergoeding voor seizoenwerkers. Dit is de nieuwe ontslagvergoedingsregeling die op 1 juli 2015 ingevoerd gaat worden. De lobby van alle werkgeversorganisaties heeft gelukkig gewerkt. De Tweede Kamerleden gaven aan dat zij de afgelopen dagen indringend door organisaties als VNO-NCW, MKB, NFO, LTO, Awvn en Recron waren benaderd als ook door ondernemers met concrete berekeningen met de financiele gevolgen voor hun bedrijfssituatie. De laatste dagen zijn Kamerleden zich goed bewust geworden van de ernst van situatie. Niet alleen voor werkgevers, maar juist voor werknemers die jaren tijdelijk op dezelfde bedrijven hebben gewerkt en nu niet meer worden aangenomen. Een ruime meerderheid in de Kamer heeft minister Lodewijk Asscher gewezen op de (onbedoelde) effecten van de terugwerkende kracht van de transitievergoeding. Asscher komt binnen twee weken met een brief aan de Tweede Kamer hierover. Overleg met sociale partners gaat hier ook een rol spelen.
De minister heeft gisteren ook aangegeven dat hij zeer hecht aan de rol van werkgevers- en werknemersorganisaties in het vinden van een oplossing, maar dat hij zich er niet afhankelijk van zal maken. De minister erkent in het debat dat de Wet werk en zekerheidop dit punt van terugwerkende kracht het voor bepaalde bedrijven negatieve, onbedoelde effecten kan hebben. Dat kan spelen in de tuinbouw waaronder de fruitteelt.. Bedrijven moeten zich kunnen instellen op wijzigingen,aldus de minister. In de komende weken moet dit resultaat verzilverd gaan worden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 februari 2015 - 18:48