De NFO kan zich niet vinden in de maatregelen van Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om schijnconstructies tegen te gaan. Ze wil met LTO optrekken om deze maatregelen van tafel te krijgen.

Vrijdag 4 juli stuurde Asscher een brief naar de Tweede Kamer over de verdere aanpak van schijnconstructies. In deze brief stelt hij een groot aantal maatregelen voor om dit type constructies tegen te gaan. Een aantal daarvan raken ook de fruittelers. Zo wil de minister contante uitbetaling van het wettelijk minimumloon verbieden omdat hiermee wordt gefraudeerd. Daarom wordt in de Wet Aanpak Schijnconstructies voorgesteld werkgevers te verplichten minimaal het gedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon (WML), giraal uit te betalen. Aan de hand van een bankafschrift kan dan vastgesteld worden wat daadwerkelijk is uitbetaald.

In de praktijk komt het voor dat een werknemer onder het wettelijk minimumloon wordt betaald doordat de werkgever onterecht bepaalde kosten met het wettelijk minimumloon verrekent. Het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW staat nu ook geen verrekeningen toe tot onder het wettelijk minimumloon, tenzij het gaat om huisvestingskosten (tot 20% van het minimumloon) en kosten voor ziektekostenpremie (tot 10% van het minimumloon). De Inspectie SZW komt echter situaties tegen waarbij de genoemde percentages maximaal worden gebruikt, ook als de daadwerkelijke kosten lager zijn. Om volledige betaling van het minimumloon zeker te stellen, is het na invoering niet langer toegestaan te verrekenen met het wettelijk minimumloon en komen volgens het voorstel de uitzonderingen te vervallen. Dit zijn volgens Asscher belangrijke stappen voor het verbeteren van de handhaafbaarheid van het WML.

De NFO is mordicus tegen de voorgestelde maatregelen. Via de loonstrook is prima te zien welk loon er betaald wordt en welke inhoudingen er plaats vinden. Inhoudingen verbieden betekent veel extra rompslomp doordat er aparte nota’s verstuurd moeten worden. Daar staat weer een apart traject tegenover om het geld binnen te krijgen. Daarnaast is er een prima betaalbare zorgverzekering voor kortdurend seizoenwerk geregeld via  LTO-Seizoenarbeid. Per dag te regelen, zonder eigen risico en met lage premie doordat het nu collectief aangevraagd wordt. Dat komt allemaal op de tocht te staan. De NFO vraagt zich af of dit nu de juiste middelen zijn om schijnconstructies aan te pakken. Dit lijkt meer op de aanpak van dienstverbanden dan een echte aanpak van de problemen met de schijnconstructies. Het kind wordt zo met het badwater weggegooid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 12:56