Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 2 juli het ontwerp Nationaal Actieplan Gewasbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze maand wordt/is hij ook gepubliceerd in de Staatscourant, waarna de inspraakperiode van zes weken begint. Ruim een jaar geleden begon de overheid met het opstellen van een Nationaal Actieplan Gewasbescherming. Alle EU-landen dienen uiterlijk eind november 2012 dit actieplan te leveren aan Europa.

De lidstaten omschrijven daarin hun aanpak voor verdere verduurzaming van de gewasbescherming. De NFO heeft in het najaar van 2011 deelgenomen aan de werkgroep die een advies heeft uitgebracht aan de ministeries over de aanpak en doelstellingen voor de open teelten. In het afgelopen half jaar heeft de NFO tijdens diverse bijeenkomsten de uitwerking tot het ontwerp gevolgd en op diverse punten gereageerd. De inzet van de NFO richtte zich met name op het praktisch houden van de veranderingen die nodig zijn bij de spuitkeuring en spuitlicenties. Daarnaast is voor de fruitteelt belangrijk dat de doelstellingen voor oppervlaktewater realistisch zijn.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 - 15:30