Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekende woensdag 28 maart de Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU- arbeidsmigranten. Albert Janmaat, voorzitter LTO Nederland, zette zijn handtekening onder de verklaring namens het agrarische bedrijfsleven. Medeondertekenaars waren de koepel van woningbouwcoöperaties, vertegenwoordigers van uitzendbureau´s, vakbonden en diverse grote gemeenten waaronder Rotterdam en Den Haag. Het doel van deze intentieverklaring is om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over verbetering van de huisvesting van buitenlandse werknemers. Zo zijn afspraken nodig over de minimumnormen waaraan de huisvesting moet voldoen. De NFO heeft samen met LTO deelgenomen aan het opstellen van deze verklaring. De NFO heeft zich vooral ingezet voor het veiligstellen van kortdurende huisvesting, waarvan bijvoorbeeld bij de oogst van hardfruit sprake is. Veiliggesteld is ook de mogelijkheid van huisvesting op de bedrijven zelf. Mits de gemeenten die ruimte bieden zijn de mogelijkheden hiervoor overeind gebleven.

Na deze ondertekening kan men aan het werk voor de huisvesting van al deze 300.000 werknemers; een aantal dat jarenlang werd onderschat.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 maart 2012 - 06:00