LTO Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland hebben een gezamenlijke campagne ontwikkeld: NL Next Level. Ook de NFO neemt deel aan deze samenwerking. De campagne is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft behoren. De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, etc.
In een brief aan informateur Edith Schippers pleiten de werkgeversorganisaties voor het opnemen van een nationaal strategisch Transitieboard, die leiding gaat geven aan de transformatie van Nederland.
Daarnaast bestaat er volgens de ondernemingsorganisaties ruimte voor een lastenverlichting van 10 miljard euro, te verdelen over bedrijven en burgers.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland denken dat de lastenverzwaring van 5,5 miljard euro door met name stijgende zorgpremies kan worden beperkt met een nieuw Hoofdlijnenakkoord voor de zorg en investeringen in een Next Level Zorgprogramma van de ondernemingsorganisaties.
Op het gebied van de arbeidsmarkt moeten de werkgeversrisico’s en -lasten rond de Wet Werk en Zekerheid en loondoorbetaling bij ziekte van werknemers worden verlicht. In de wet- en regelgeving moet toepasbaarheid daarvan door het midden- en kleinbedrijf de basis zijn, want dat vormt het leeuwendeel van het bedrijfsleven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2017 - 17:49