Het KCB heeft een interpretatiedocument opgesteld voor producten waar voorheen een Specifieke Handelsnorm voor gold en die nu onder de Algemene Handelsnorm vallen. In de praktijk bleek de Algemene Handelsnorm te algemeen en op sommige punten strenger dan de oude specifieke normen, wat niet de bedoeling was.

Samen met buitenlandse controle-instellingen is nu vastgelegd hoe de normen in de praktijk geïnterpreteerd moeten worden. Een voorbeeld is hoe groeischeurtjes bij kers beoordeeld moeten worden. In de Algemene Handelsnorm is opgenomen dat een product volledig intact moet zijn. In de oude Specifieke Handelsnormen waren kleine groeischeurtjes echter wel toegestaan. In het interpretatiedocument is nu vastgelegd dat kleine dichtgegroeide scheurtjes wel aanwezig mogen zijn.

Voor appel en peer geldt nog steeds een specifieke handelsnorm. 

Kijk hier voor meer informatie over: de handelsnormen en het interpretatiedocument.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 - 16:51