NFO-voorzitter Johan van Haarlem treedt af op de Algemene Ledenvergadering van de NFO in 2013. Zijn termijnen zitten erop en hij is dus niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur van de NFO is statutair verplicht een kandidaat voor te dragen als de nieuwe voorzitter. Naast de kandidaat van het hoofdbestuur bestaat er de mogelijkheid om vanuit de leden met tegenkandidaten te komen. De verkiezing is volgend jaar op de Algemene Ledenvergadering.

Voor het zoeken naar een kandidaat heeft het hoofdbestuur een vertrouwenscommissie ingesteld die de gegadigde gaat selecteren op basis van een profielschets. De vertrouwenscommissie bestaat uit: Peter Mak uit Blokker, Cees Masteling uit Kraggenburg en, namens het hoofdbestuur, Ad Slabbekoorn uit Kapelle. Siep Koning, directeur van de NFO, ondersteunt de vertrouwenscommissie. De kandidaat wordt getest op het beschikken van kwaliteiten die nodig zijn voor het voorzitterschap van de NFO. De vertrouwenscommissie hecht er veel waarde aan dat ook vanuit de leden wordt nagedacht over geschikte kandidaten voor de functie van NFO-voorzitter. In dit Fruitteeltnummer staat een ##vacature## met het verzoek aan geïnteresseerde kandidaten om zich te melden.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 4 april 2012 - 06:00