Het besluit vorige week van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) om Tracer geen vrijstelling te geven voor de bestrijding van de Suzuki fruitvlieg in kers, vindt de NFO een forse tegenvaller. Zonder chemische middelen zijn er voor zover bekend geen mogelijkheden om deze plaag te bestrijden. De NFO is daarom al gestart met acties om volgend jaar te kunnen beschikken over een gewasbeschermingsmiddel tegen de Suzuki fruitvlieg, zowel in steenfruit als in houtig kleinfruit.

Deze aanpak is nodig omdat er diverse eisen worden gesteld aan het verkrijgen van een vrijstelling. Deze zijn:

  • Een volledig dossier om een aanvraag te kunnen afhandelen (voor pruim is dat niet beschikbaar);
  • Zicht op een reguliere toelating;
  • Vrijstellingsverordening EU, vrijstellingen mogen slechts een tot twee keer worden afgegeven.

Een vrijstelling is dus niet vanzelfsprekend. Daarom heeft het realiseren van een reguliere toelating van een goedwerkend middel de eerste voorkeur van de NFO. De NFO overlegt in september met het ministerie van EZ over de noodzaak van een gewasbeschermingsmiddel in  2015. De NFO gaat ook samen met andere plantaardige sectoren het vrijstellingsbeleid van Nederland bij het ministerie aankaarten. Ze wil dan wijzen op de verschillende invulling binnen de EU. De NFO vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat in andere landen wel een vrijstelling voor Tracer in kers is afgegeven en in Nederland niet.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 - 16:49