De doelstelling uit het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ voor 2013 is ruimschoots gehaald. Naar nu pas bekend is geworden, is het aantal normoverschrijdingen met 84 procent gedaald ten opzichte van de referentiejaren 2007 tot 2010. Het doel was in 2013 40 procent minder normoverschrijdingen te hebben ten opzichte van de referentieperiode.

Binnen het praktijknetwerk ‘Schoon Water’ namen fruittelers verschillende maatregelen om emissie te voorkomen. Onder andere door het invoeren van driftreducerende technieken en spuitdoppen, het voorkomen van erfafspoeling en uitspoeling via drainage en het zuiveren van sorteerwater. Dit alles met een positief resultaat. Het waterschap constateerde in 2013 slechts vijf normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen.
Geen van de vijf overschrijdingen had betrekking op captan, terwijl captan voorheen juist dé probleemstof was. Vanwege de dreiging van het verdwijnen van de toelating voor captan was de motivatie voor deelname aan het convenant extra groot.
Een aandachtspunt is nu nog het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat in ondiep grondwater wordt aangetroffen. Daar wordt binnen het praktijknetwerk nog aan gewerkt.
Sinds dit jaar zijn landelijk vijf groepen van vijftien fruittelers binnen het praktijknetwerk actief.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 december 2014 - 19:01