Recentelijk hebben verschillende laboratoria in Europa perchloraat aangetroffen in groenten- en fruitmonsters. Perchloraat is een chemisch product dat in hoge doses de schildklierfunctie in mensen kan verminderen. Het wordt zowel door natuurlijke processen als kunstmatig geproduceerd en komt voor in grondwater, oppervlaktewater en bodem.

 

De aanwezigheid in groenten en fruit kan waarschijnlijk verklaard worden door het gebruik van bepaalde mestsoorten zoals Chilisalpeter, die perchloraat kunnen bevatten. De NVWA heeft een risicobeoordeling uitgevoerd en heeft een lijst met limieten samengesteld voor de gehalten van perchloraat. De belangrijkste limieten in milligram per kilogram droge stof bedragen 0,8 voor tomaat; 0,86 voor komkommer; 0,91 voor prei; 1,3 voor bladgewassen; 0,61 voor aardbeien; 0,28 voor appels en 0,31 voor peren. De volledige lijst met normen is te vinden op de site van de NVWA. Producten die deze waarden overschrijden mogen niet in de handel gebracht worden en vallen onder het formele meldingsregime van de NVWA. Bij vragen over de aanwezigheid van perchloraat in door u gebruikte meststoffen is het raadzaam om met uw meststoffenleverancier contact op te nemen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2013 - 18:30