Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft maandag 11 november het Actieprogramma Bijengezondheid uit handen van Felix Rottenberg in ontvangst genomen. Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken.

Het afgelopen halfjaar zijn vertegenwoordigers van 25 organisaties op initiatief van staatssecretaris Dijksma met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een gezamenlijk Actieprogramma Bijengezondheid. In het actieprogramma zijn punten opgenomen over gewasbeschermingsmiddelen, het gebrek aan voedselaanbod en een bijenmakelaar die zorgt voor meer kennisoverdracht tussen partijen die veel met bijen te maken hebben.

Dijksma stuurt de voorstellen voor het Actieprogramma Bijengezondheid binnenkort naar de Tweede Kamer. De voorstellen komen voort uit vier werkgroepen die zich hebben beziggehouden met gewasbeschermingsmiddelen, ziekten en plagen van bijen, (gebrek aan) voedselaanbod en biodiversiteit en de imkerpraktijk.

Klik hier voor het complete Actieprogramma Bijengezondheid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2013 - 18:56