WTE Fruitadvies begint de komende oogst met een nieuwe dienst voor fruittelers. Door schriftelijke informatie vooraf en drie bedrijfsbezoeken tijdens de oogst gaat Wouter van Teeffelen fruittelers adviseren over de plukorganisatie. Van Teeffelen: “Telers kunnen veel geld besparen als ze de pluk beter organiseren. Ook draagt een goede plukorganisatie bij aan weinig uitval door plukbeschadiging.”

Bij de bedrijfsbezoeken tijdens de pluk zal de adviseur de pluk kritisch volgen en het geplukte fruit op plukschade beoordelen. Na afloop van de pluk ontvangt de deelnemende teler een adviesrapport met de resultaten van de monitoring, een berekening van de plukkosten en concrete adviezen voor verbeterpunten in de plukorganisatie. Ook worden de individuele resultaten vergeleken met die van andere deelnemende bedrijven (onder nummer). Tot slot volgt nog een bedrijfsbezoek om de resultaten met de deelnemer te bespreken en een bijeenkomst waarin de resultaten toegelicht worden en ervaringen tussen deelnemende fruittelers onderling uitgewisseld kunnen worden.

De kosten van de adviesdienst bedragen € 495,- excl. BTW. Meer informatie is verkrijgbaar bij  Wouter van Teeffelen, tel. 06-3841 9771 of wte@fruitadvies.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 augustus 2014 - 20:25