Het CBS heeft op zijn website een nieuwe overzicht gepubliceerd met cijfers over de arealen appel en peer in de jaren 1997, 2002, 2007 en 2012. Geen nieuwe cijfers dus, maar het is wel bijzonder dat de arealen per ras en leeftijd van de bomen én de plantdichtheid zijn weergegeven. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de gemiddelde leeftijd van een appelaanplant toeneemt. Tussen 1997 en 2007 was circa 45 procent van de appelaanplanten tussen de vijf en tien jaar oud en circa een kwart van alle appelbomen tien tot vijftien jaar oud. Die verhouding is nu omgedraaid.

Dat is overigens wel te verklaren, omdat het totaal areaal appel is afgenomen (van 15.190 naar 7.950 ha). Er zijn dus minder jonge bomen geplant.
Bij peer was de afgelopen vijftien jaar het aandeel bomen in de categorieën nul tot vijf jaar en vijf tot tien jaar stabiel en schommelde in beide groepen rond de 20 procent. Omdat het totaal areaal peren steeg in die tijd (van 6.030 naar 8.170 ha) steeg wel het areaal peren jonger dan tien jaar, maar procentueel is er dus geen verschil. Opvallend is dat het aandeel bomen in de leeftijd van tien tot 25 jaar fors is toegenomen terwijl er tegenwoordig minder oude aanplanten van 25 jaar of ouder zijn.

Klik hier voor het overzicht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 november 2014 - 19:20