Sinds een jaar heeft Bayer Cropscience een Reading Room , een soort virtuele leesruimte waarin belanghebbenden niet-openbare studies kunnen inzien die te maken hebben met de registratie van producten op basis van imidacloprid. Stichting Natuur en Milieu (SNM) maakte gebruik van deze mogelijkheid en liet door CLM een analyse maken van de ingewonnen informatie.

 

SNM concludeert dat de meeste informatie ook te vinden is in de openbare toelatingsdossiers. De milieuorganisatie mist onderzoeken naar de effecten van imidacloprid op minder gezonde bijen en informatie over de effecten op lange termijn. Ook is ze kritisch over de extrapolatie van gegevens van het ene naar het andere gewas, zonder dat daar praktijkonderzoek naar is gedaan. Tot slot twijfelt ze er aan of gebruikers in de praktijk alle regels wel voldoende in acht nemen, waardoor onveilige situaties ontstaan. Het Ctgb houdt daar te weinig rekening mee bij de toelating van de werkzame stof, vindt SNM.

Bayer Cropscience zegt in een reactie juist veel aandacht te besteden aan het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bovendien kan het bewust of onbewust afwijken van de gebruiksaanwijzing volgens Bayer niet de oorzaak zijn van de wijdverspreide bijensterfte. Ook zegt de fabrikant juist gezonde bijen voor het onderzoek te gebruiken om verwarring met andere effecten te vermijden. Tot slot stelt Bayer langetermijneffecten op bijen wel degelijk te onderzoeken, maar die blijken niet relevant.

 

Bijenstichting weigert Reading Room

Net als SNM wenst ook de Bijenstichting inzage in niet-openbare studies van Bayer Cropscience aangaande imidacloprid, maar daartoe bewandelt ze wel een andere weg. Op verzoek van de stichting besloot het Ctgb dat Bayer meer dan dertig studies openbaar moest maken en dat 49 studies besloten mochten blijven. Zowel Bayer als de Bijenstichting zijn hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Vooralsnog mag Bayer alle documenten geheim houden totdat de rechter een eindoordeel velt. Het nu openbaar maken van de dertig documenten valt immers niet meer terug te draaien. Het CBb geeft aan dat het waarschijnlijk is dat Bayer de eerder genoemde 49 documenten niet-openbaar mag houden.

Op het verzoek van Bayer om gebruik te maken van de Reading Room wil de Bijenstichting niet ingaan.

 

Minister Schippers: geen gevaar voor de volksgezondheid

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reageerde deze week middels een brief aan de Tweede Kamer op een eerdere brief van PAN Europe. Deze organisatie pleit voor een Europees moratorium op neonicotinoïden, waaronder imidacloprid, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam. Op basis van onderzoek door het Ctgb en RIVM ziet ook Schippers geen aanleiding te twijfelen aan de veiligheid van neonicotinoïden wanneer deze volgens correct landbouwkundig gebruik en binnen de wettelijke residulimieten worden toegepast.

 

Greenpeace startte afgelopen week een campagne tegen bijensterfte. In deze campagne laat zij zich kritisch uit over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en breekt ze een lans voor biologische landbouw.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 april 2013 - 18:30