Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) adviseert Belgische telers hun Elstar te plukken rond 10 tot 15 september, uiteraard rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Voor Jonagold en Kanzi zijn plukdata vastgesteld van respectievelijk 27 september tot 10 oktober en van 2 tot 6 oktober.

 

Al langere tijd geldt dat het vaststellen van de plukdata in Nederland niet meer gebeurt door het PPO, maar door de onafhankelijke voorlichtingsinstanties. Fruitconsult is één van de partijen die de rijping van de verschillende hoofdrassen vrij nauwgezet volgt en daaraan plukdata koppelt voor haar leden. Kees Pouwer van Fruitconsult vindt het nu echter nog te vroeg om al met adviezen te komen. Op dit moment zijn nog maar twee rijpheidsmetingen uitgevoerd en op basis daarvan kan nog geen betrouwbaar advies aangaande de pluktijdstippen worden gegeven, stelt hij.

Overigens benadrukt het VCBT dat telers de komende weken zelf nauwgezet de rijping op de eigen percelen moeten meten om tot een goed besluit te komen. Meer informatie over de Belgische plukdata is te vinden op www.vcbt.be.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 augustus 2013 - 18:05