De wereldbevolking kan op lange termijn niet gevoed worden met biologisch voedsel. Bovendien is biologisch voedsel niet gezonder dan voedsel dat gangbaar is geteeld. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR pleitte in zijn toespraak bij de opening van het academisch jaar voor een intensieve landbouw.

Omvangrijk onderzoek van de Amerikaanse Stanford University heeft uitgewezen dat biologisch voedsel geen gezondheidsvoordelen heeft boven gangbaar geteeld voedsel. De onderzoekers baseren zich hierbij op de uitkomsten van 240 onderzoeken. Een voordeel van biologisch voedsel noemen de onderzoekers dat consumenten minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen binnenkrijgen en dat er minder kans is op resistente bacteriën. Toch heeft dit geen bewezen effect op de gezondheid.

 

Van Dijkhuizen haalde in zijn openingsrede aan dat voor de biologisch productie van voedsel een groter areaal nodig is dan het huidige landbouwareaal. Zeker bij een groeiende wereldbevolking en een stijgende welvaart – hogere vleesconsumptie – is dit niet haalbaar. Bovendien gaat uitbreiding van het landbouwareaal wereldwijd ten koste van de natuur. Van Dijkhuizen pleitte dan ook voor een intensieve landbouw naar Nederlandse maatstaven om zo de wereldbevolking in de toekomst te kunnen blijven voeden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 september 2012 - 18:30