De export van Nederlandse bramen is tussen 2008 en 2012 bijna gehalveerd: van 640.000 kg naar 329.000 kg. Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Tuinbouw. De precieze oorzaak van deze daling is niet bekend. Het areaal schommelde in deze periode tussen 20 en 30 hectare. Wel is te zien dat de uitvoer naar Groot-Brittannië, eerder de belangrijkste afnemer, tussen 2008 en 2012 is gedaald van 323.000 naar 72.000 kg. Inmiddels is Duitsland de grootste afnemer.

Naast de export van Nederlands product zijn we ook een belangrijk doorvoerland van bramen. Zo bedroeg de totale export, inclusief re-export, in 2011 bijna 800.000 kg. Een kwart daarvan ging naar Duitsland. De totale export richting Groot-Brittannië daalde tussen 2007 en 2011 van ruim 400.000 kg naar 145.000 kg.
In 2011 bedroeg de totale bramenimport ruim 1 miljoen kg. Nederland importeert vooral bramen uit Mexico, België en Spanje. Doorgaans is Servië eveneens een belangrijke leverancier, maar in 2011 leverde het land met 39.000 kg aanzienlijk minder bramen dan normaal (400.000 kg in 2010).

Bramenconsumptie
In Nederland zijn bramen geliefd bij consumenten in alle leeftijdscategorieën, terwijl in Duitsland bramen vooral genuttigd worden door jongeren van 25 tot 34 jaar. Zij nemen 30 procent van de consumptie voor hun rekening. Duitse consumenten van 45 jaar en ouder eten relatief weinig bramen. Een ander opvallend verschil tussen Nederlandse en Duitse consumenten is dat Duitsers bramen veel bij het ontbijt eten (26%), terwijl Nederlanders deze juist meer als nagerecht eten (25%).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 augustus 2013 - 18:03