Deze week is de door de NFO ondersteunde campagne Gewasbescherming en omwonenden ingegaan. Initiatiefnemers zijn LTO Nederland, Cumela (gezamenlijke loonwerkbedrijven), Nefyto (industrie) en Agrodis (distributiebedrijven). Doel van de campagne is een goede relatie tussen gebruikers van de middelen en mensen in de omgeving.

Om gebruikers daarbij te helpen zijn een flyer en brochure (zie onderstaande links) uitgebracht met daarin tips om een goede verstandhouding met de omgeving te onderhouden. Gebruikers kunnen veel doen om problemen met omwonenden voor te zijn, zoals uitleg geven over de werkwijze op het bedrijf en rekening houden met de omgeving bij het tijdstip van bespuiting.

De campagne is een reactie op plannen van de Gezondheidsraad om blootstellingonderzoek naar de risico’s voor omwonenden (inclusief agrariërs en hun gezinnen) uit te gaan voeren. NFO en LTO zijn beide voorstander van dergelijk onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 november 2013 - 19:50