De cao Open Teelten is definitief vastgesteld. De achterban van de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de werkgeversorganisaties NFO, KAVB, Anthos en LTO Nederland hebben ingestemd met het principe akkoord dat de onderhandelaars van deze organisaties op 2 september bereikten voor een nieuwe Cao Open Teelten. De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. In de cao is per 1 januari 2015 een loonsverhoging van 1,5 procent opgenomen.

De betrokken partijen zijn het ook eens over de nieuwe regeling Piekarbeid, die de bestaande regeling Gelegenheidsarbeid per 1 januari 2015 gaat vervangen. Binnen de nieuwe regeling is het mogelijk om acht weken premievrij te werken 
Daarnaast hebben de betrokken cao-partijen afgesproken nog tijdens de looptijd van deze nieuwe cao te komen tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies in de sector tegen te gaan. Doelstelling is het streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen. In dat kader zijn betrokken partijen het eens om te blijven investeren in goed werkgeverschap.
Tevens komt er een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 november 2014 - 19:50