De definitieve tekst van de nieuwe cao Open Teelten is beschikbaar. De nieuwe cao Open Teelten loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. U kunt de nieuwe cao-tekst hier downloaden inclusief het bijbehorende functiehandboek

De cao-lonen stijgen per 1 januari 2015 met 1,5 procent. Daarnaast stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2015 met 0,44 procent. Dit heeft gevolgen voor de beloning voor piekarbeiders, seizoenarbeiders en zaterdaghulpen die worden beloond op basis van het voor hen geldende wettelijke bruto minimum(jeugd)loon. Klik op onderstaande bestanden voor lonen en vergoedingen binnen de cao Open Teelten en voor de lonen voor seizoenarbeiders en zaterdaghulpen per 1 januari 2015.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 december 2014 - 18:44