Voor het eerst in vier jaar groeit het totale areaal fruit in ons land, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale oppervlakte komt in 2013 uit op 19.062 hectare. Dat is een stijging van bijna 280 hectare (+1,5%) ten opzichte van 2012. De stijging komt vooral door de toename van het perenareaal met 341 hectare, een stijging van 4 procent. De grootste dalers zijn appel (-42 hectare) en zwarte bes (-23 hectare). Een en ander blijkt uit de Landbouwtelling 2013.

Tussen 1990 en 2013 groeide het areaal peren vrijwel onafgebroken. In 1990 bedroeg het perenareaal nog ruim 5.000 hectare, in 2013 was dat al 8.500 hectare. Hiermee is het oppervlak peren groter dan dat van appels. In 2013 daalde het appelareaal met een half procent tot 7.906 hectare. Appels en peren zijn goed voor 86 procent van het Nederlandse areaal fruit.
Het areaal kleinfruit daalde in 2013 met ruim 1 procent tot 1.430 hectare. Ook vorig jaar was sprake van een daling. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de afname (-5 procent) van het areaal zwarte bessen tot 440 hectare. Na twee jaar van afname stijgt het gezamenlijke areaal van rode bessen, frambozen en bramen weer. Dit areaal neemt in 2013 met 21 hectare toe, tot 379 hectare. Het areaal blauwe bessen neemt licht af (-9 hectare) tot 577 hectare.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 december 2013 - 18:33