Het CLM onderzoekt in opdracht van het Faunafonds de oorzaken en mogelijke oplossingen van vogelschade in de perenteelt. De schade door met name zangvogels neemt jaar-op-jaar toe wat leidt tot toenemende kosten voor het Faunafonds. Door het vastleggen van de precieze daders en het ontwikkelen van mogelijke bestrijdingsstrategieën hoopt het fonds deze stijgende schadepost te kunnen beperken.

 

Sinds vier weken meet het CLM op acht locaties in de Betuwe welke vogelsoorten de peren aanpikken en wat hun gedrag is. Het eerste doel van het onderzoek is te kijken welke methoden geschikt zijn om schadelijke vogelsoorten vast te leggen. Het meten gebeurt met cameravallen die reageren op beweging en warmte. Zodra er activiteit is binnen het bereik van de camera wordt elke 4 seconden een foto gemaakt. De moeilijkheid daarbij is op welke peren men de camera moet richten, legt CLM-onderzoeker Henk Kloen uit. Vogels die buiten het bereik van de camera vruchten aanpikken, worden immers niet gesignaleerd. Om de locaties bij de camera’s extra aantrekkelijk te maken, zijn tussen de nieuwe oogst ook rijpere peren van de oude oogst opgehangen.

Op een aantal van de inmiddels meer dan 10.000 foto’s is twee keer te zien dat een koolmees peren aanpikt. “Kleine zangvogels zijn hoofdverdachte voor het aanpikken van peren, maar we zijn benieuwd of ook andere zangvogels, naast mezen, op het toneel komen”, verklaart Kloen. Overigens waarschuwt hij telers niet direct de nestkasten voor koolmezen op te ruimen, omdat deze vogels in het voorjaar heel nuttig werk in de boomgaard doen. Bovendien gaan koolmezen in de periode dat er schade optreedt rondzwerven. Ze trekken niet weg zoals andere vogelsoorten, maar zwerven in een groter gebied rond. De koolmezen die in de boomgaard schade aanrichten zijn dus niet per se afkomstig uit de nestkasten.

 

Naast onderzoeken van geschikte waarnemingsstrategieën en het vaststellen van de schadelijke vogelsoorten onderzoekt het CLM tevens welke vogelwerende maatregelen er in binnen- en buitenland op de markt zijn en of hagelnetten een mogelijke en betaalbare methode zijn. De planning is om dit onderzoek in december 2013 af te ronden.

 

Telers die zelf foto- of filmmateriaal hebben waarop met zekerheid een bepaalde vogelsoort te zien is die van de peren eet, wordt gevraagd deze beelden te versturen naar Joost Lommen (CLM), jlommen@clm.nl of tel: (0345) 470 758.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 september 2013 - 17:27