Het CLM gaat dit jaar opnieuw onderzoek doen naar de werking van het krekelsysteem ter voorkoming van pikschade in de perenteelt. Vorig jaar werd dit systeem in opdracht van het Faunafonds in een pilot getest. Voor dit seizoen zoekt het CLM tien perentelers die aan het onderzoek willen meedoen.

Het CLM verwacht het volgende van de deelnemende telers:
– deelname aan twee bijeenkomsten per jaar, looptijd proef is twee jaar;
– geen andere vogelwerende maatregelen in het proefperceel;
– controle of de krekel nog werkt, wekelijks accu vervangen en opladen.

Voordelen van deelname:
– het krekelsysteem inclusief accu’s wordt beschikbaar gesteld;
– wekelijkse telling van schadeontwikkeling;
– volledige vergoeding van schade in het perceel (geen drempel, geen percentage niet-vergoed);
– deelnamevergoeding van € 250,- per jaar.

Meer informatie is te vinden via deze link.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juni 2014 - 17:39