In goed overleg met de Belastingdienst is besloten om de collectieve cafetariaregeling voor leden van de LTO-organisaties en NFO te verlengen. Wellicht worden er enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de spelregels, die liggen momenteel nog bij de Belastingdienst. Als dit definitief bekend is, ontvangt u de aangepaste brochure. 

Tevens worden de bedragen voor levensonderhoud aangepast. Op basis van de gegevens van CBS/Eurostat hebben wij berekend welke bedragen u per 1 januari 2015 mag uitruilen. Let op: deze bedragen dienen nog door de Belastingdienst te worden bevestigd, en publiceren wij dus onder voorbehoud.

Extra kosten voor levensonderhoud in Nederland:

 Land

Maximum bedrag per week

Polen

 €29

Hongarije

 €14

Estland

 €7

Letland

 €8

Spanje

 €2

Portugal

 €5

Litouwen

 €16

Slovenië

n.v.t.

Roemenië

 €23

Bulgarije

 €22

De collectieve cafetariaregeling mag alleen worden toegepast door agrarische ondernemers (lid van LTO/NFO) die onder een geldige cao vallen. Momenteel zijn dat de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw.
De aangepaste brochure met de spelregels van de collectieve cafetariaregeling volgt zo spoedig mogelijk. U kunt hier de voorgaande brochure vinden met de spelregels zoals in 2012 is afgesproken met de Belastingdienst.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 december 2014 - 19:04