De NVWA constateert dat vier op de vijf gecontroleerde fruitbedrijven voldoet aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA voerde in 2013 op 55 fruitbedrijven controles uit. Op 28 bedrijven werd gecontroleerd op naleving van de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit gebeurde tijdens de toepassing. Slechts op één bedrijf werd een niet toegestane toepassing geconstateerd.

Aangaande de navolging van het Activiteitenbesluit milieubeheer werd op 27 bedrijven gecontroleerd. Op tien van die bedrijven werd niet voldaan aan de eisen. Het ging met name om het niet gebruiken van emissiebeperkende spuitdoppen in combinatie met de teeltvrije zone langs oppervlaktewater.
De NVWA voert de controles risicogericht uit. Dat betekent dat met name wordt gecontroleerd op negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu waar die het grootst zijn in combinatie met de kans op bepaalde overtredingen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 september 2014 - 19:17