Het Ctgb verwacht dat de in januari 2014 ingestelde waternormen voor imidacloprid afdoende zijn om schade aan de vogelstand te voorkomen. Afgelopen zomer publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Nature onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Sovon Vogelonderzoek Nederland naar de effecten van imidacloprid op de vogelstand in Nederland.

Het Ctgb beaamt dat hoge concentraties imidacloprid ongewenste gevolgen kunnen hebben voor het ecosysteem, maar wil niet zo ver gaan door te zeggen dat het gebruik van imidacloprid de oorzaak is van een lagere vogelstand. Bovendien is het onderzoek gebaseerd op meetgegevens van voor 2010. Sinds die tijd is het aantal overschrijdingen sterk afgenomen en daarbij zijn de normen voor het gebruik van imidacloprid in 2013 en begin dit jaar sterk ingeperkt. Het Ctgb verwacht dat de resultaten van deze maatregelen de komende tijd zichtbaar zullen worden. Nieuwe maatregelen zijn daarom niet nodig, vindt het Ctgb.
Overigens worden overschrijdingen van de waternormen met imidacloprid grotendeels door de glastuinbouw veroorzaakt. In de fruitsector is het middel slechts een heel klein product.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 november 2014 - 19:48