Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de eerder aangekondigde bezuinigingen op het Groen onderwijs weer ongedaan gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze binnen de begroting van Economische Zaken van 2015 een bedrag van 5 miljoen euro wil herschikken ten gunste van het begrotingsartikel 17 ‘Groen onderwijs van hoge kwaliteit’.

Dit op voorwaarde dat de Tweede Kamer de door Mark Harbers (VVD) en Wouter Koolmees (D66) ingediende amendementen aanvaardt. Beide Kamerleden vroegen bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen aandacht voor de bekostiging van het Groen onderwijs. Ze wilden het budget voor de bekostiging voor het Groen onderwijs op de begroting van 2015 met 10 miljoen euro verhogen. “In combinatie met de ingediende amendementen van Harbers en Koolmees geeft dit voldoende ruimte om de in de begroting aangekondigde versobering voor 2015 ongedaan te maken”, schrijft Dijksma.

Daarnaast start het kabinet voor de periode na 2015 een onderzoek naar het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en het onderwijs dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt betaald. De uitkomsten van dit onderzoek zullen betrokken worden bij de begrotingsbesprekingen van het kabinet over de begroting van 2016.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 oktober 2014 - 17:56