Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft toegezegd opnieuw te willen kijken naar mogelijkheden om neonicotinoïden te verbieden. Ze doet dat op verzoek van de Partij voor de Dieren. De partij presenteerde op 4 december een actieplan waarin ze aangeeft welke juridische mogelijkheden er volgens haar zijn om neonicotinoïden te verbieden.

Eerdere moties van de PvdD werden wel gesteund door de Tweede Kamer, maar strandden in de uitvoering. Volgens Dijksma is het vanwege de bestaande Europese wetgeving niet mogelijk de neonicotinoïden te verbieden. De toelating ervan voldoet immers aan alle wettelijke eisen. Juridisch zou een verbod onmogelijk zijn omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de middelen dusdanig schadelijk zijn dat ze niet meer gebruikt mogen worden. De PvdD is het met het kabinet eens dat een onmiddellijk verbod, via een noodmaatregel, juridische haken en ogen heeft, maar ze ziet wel mogelijkheden voor het aanvangen van een reguliere procedure. De regering moet in dat geval aankondigen dat ze voornemens is een aantal middelen van de markt te halen vanwege onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu. In de procedure die vervolgens doorlopen wordt, krijgt de producent kans te bewijzen dat een middel wel aan de toelatingseisen voldoet. In andere EU-landen is op die manier een verbod op een aantal middelen bewerkstelligt, stelt de PvdD. Dijksma heeft toegezegd de aangereikte oplossingsrichtingen verder te zullen bestuderen.

  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 december 2014 - 18:53