Staatssecretaris Sharon Dijksma overlegt vandaag, 30 september, opnieuw met haar Europese collega’s in de Landbouwraad over de mogelijkheden voor een crisiskartel. Verschillende regeringspartijen hadden hierop aangedrongen. Net als bij de EHEC-crisis zouden afzetorganisaties dan tijdelijke markt- en prijsafspraken kunnen maken om zo de negatieve gevolgen van het wegvallen van de Russische markt te beperken.

Binnen de internationale GMO-regeling is vastgelegd dat de Europese Commissie een tijdelijke vrijstelling van de mededingingsregels mag verlenen. Dit mag alleen in geval van ernstige marktverstoringen en wanneer ook andere noodmaatregelen zijn getroffen. De vrijstelling geldt voor maximaal zes maanden, met een verlenging van nog eens zes maanden. Een dergelijk crisiskartel mag afspraken maken over aanbodregulering, waarbij de omvang van het aanbod dat wordt beperkt in dit geval niet groter is dan de volumes die normaal gesproken naar Rusland worden verhandeld.
Nederland heeft, samen met een aantal andere lidstaten, al eerder een verzoek gedaan om een tijdelijke vrijstelling van het kartelverbod te verlenen, maar tot nu toe is de Europese Commissie nog niet op dit verzoek ingegaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 september 2014 - 19:10