Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het Ctgb verzocht de RUB-lijst te handhaven zolang geen er geen duidelijkheid is vanuit de Europese Commissie over de criteria waaraan zogenoemde RUB-middelen moeten voldoen. RUB-middelen (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) die van belang zijn voor de fruitsector zijn onder andere kalkmelk, Savona-zeep, ER II en kalkstikstof.

 

Deze middelen zijn in Nederland toegelaten als gewasbeschermingsmiddel/biocide, maar hebben geen reguliere toelatingsprocedure ondergaan. In de Europese gewasbeschermingsmiddelenverordening, die in 2011 in werking trad, is vastgesteld dat toelating van middelen zonder dat een risicobeoordeling is gedaan niet meer mag. Als gevolg hiervan gaf het Ctgb begin 2012 al aan dat het de RUB-lijst per 1 juli 2012 wilde intrekken. Na veel protest is dit uitgesteld tot 1 januari 2014 met een opgebruiktermijn tot 1 juli 2015. In de tussentijd zou de Europese Commissie met criteria komen waaraan de toelatingsprocedure van deze laagrisico-middelen moesten voldoen. Inmiddels is er nog steeds onvoldoende duidelijkheid over deze criteria.

Dijksma heeft de Europese Commissie verzocht op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de criteria waaraan zogenoemde RUB-middelen moeten voldoen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2013 - 18:30