De eerste oogstprognoses wijzen erop dat er dit jaar fiks minder geoogst wordt. Het zou zelfs weleens de kleinste appeloogst in vijf jaar kunnen worden met een schatting van minder dan 10 miljoen ton. De slechte weersomstandigheden zoals de nacht- en wintervorst zijn de grootste veroorzakers van de lagere prognoses. De oogst wordt nu geschat tussen de 9,2 en 9,7 miljoen ton.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een overleg van Prognos organisator World Apple & Pear Association (Wapa) en diverse grote Europese fruitteeltlanden. Philippe Binard, secretaris van de Wapa, liet aan het blad Eurofruit weten dat hij vooral inschat dat er minder geoogst gaat worden in Frankrijk, Italië, Nederland en deels ook in Polen. De oogst op de al dragende percelen in Polen zal daar dit jaar minder zijn. Door veel nieuwe aanplanten verwacht Polen echter naar verhouding toch meer te gaan oogsten.

De Europese oogstverwachting voor de peren wordt ook lager geschat, een eerste schatting: 15 tot 20 procent minder oogst. Dit zou een oogst betekenen rond de 2,2 miljoen ton peren.

Op 3 augustus 2012 worden de definitieve Europese oogstprognoses bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Prognoscongres dat dit jaar in Toulouse plaatsvindt. Het feit dat het congres dit jaar een week eerder dan normaal plaatsvindt en de verwachte startdatum van de oogst enkele weken later kan liggen, maakt een juiste voorspelling van de oogst nog uitdagender.

 

Nederland

Jaarlijks voert DLV Plant in opdracht van NFO en PT de oogstraming in Nederland uit. Maandag 2 juli begon coördinator oogstraming Adri Streef (DLV Plant) met de tellingen. In twee weken tijd bezoeken hij en zijn collega’s zeventig bedrijven om een inschatting van de productie te maken. Dit jaar zorgt zowel winter- als nachtvorst voor een kleinere oogst. In Fruitteelt nummer 28 leest u meer over de oogstraming in Nederland.

Spanje

De oogstprognose voor peren in Spanje wordt dit jaar ook lager geschat. Diverse telers zouden van de perenteelt zijn overgeschakeld naar de teelt van perziken en nectarines.

Groot-Brittannië en Frankrijk

De appeloogst in Frankrijk en Groot-Brittannië zal dit jaar een stuk lager zijn dan de afgelopen jaren. Sommige bedrijven verwachten slechts 10 procent van een normaal oogstjaar te halen. Vooral de oogst van Braeburn ziet er slecht uit. Volgens Prognos-cijfers werd in Groot- Brittannië, gemiddeld over de afgelopen vijf jaar, jaarlijks 210 miljoen kg geplukt. Wel zou er veel verschil in oogsthoeveelheid per gebied zijn, waardoor een juiste oogstvoorspelling nog lastig is te geven. In Frankrijk wordt vooral uit de regio Limousin een kleine oogst verwacht, de zware vorst in april is hier de oorzaak van. Volgens Prognos-cijfers werd in Frankrijk, gerekend over de laatste vijf jaar, jaarlijks gemiddeld 1575 miljoen kg appels geplukt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juli 2012 - 15:30