Fruittelers komen vanaf 2015 in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Om alvast een idee te krijgen van de hoogte van hectarepremie en vergroeningspremie kunnen telers de GLB-check uitvoeren.

De toeslagen worden pas uitgekeerd vanaf een bedrag van 500 euro per bedrijf. Wanneer een ondernemer twee jaar achtereen niet boven dit bedrag uitkomt, vervallen de rechten. Uit de GLB-check blijkt dat in 2015 minimaal 6,2 hectare fruit nodig is om aan de 500 euro te komen. In 2016 stijgen de tarieven dusdanig dat slechts 3,2 hectare fruit nodig is om een premie van 500 euro te ontvangen. Voor ondernemers van kleine bedrijven, zeker voor degenen die minder dan 3,2 hectare fruit hebben, is het interessant een grondgebruikverklaring op te stellen met andere grondeigenaren om toch aan de 500 euro te komen en zo de toeslagen voor de toekomst veilig te stellen. Immers, de tarieven blijven tot 2019 stijgen.
In Fruitteelt 12, van 22 maart 2014, verscheen hierover een uitgebreid artikel.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 april 2014 - 17:08