De Duitse federatie van groente-, fruit- en aardappelindustrie BOGK, vindt dat bij de wettelijke vaststelling van het minimumloon onvoldoende rekening is gehouden met seizoenarbeid. De nieuwe Duitse wetgeving over het minimumloon gaat in per 1 januari 2015. De wetgeving resulteert volgens de BOGK in een enorme toename van de arbeidskosten en een systematisch probleem. De grote stijging komt doordat er tot nu toe gebruik werd gemaakt van seizoenarbeiders die niet binnen het sociale premiestelsel vallen. Volgend jaar moet aan hen het minimumloon worden uitbetaald.


De Duitse politiek is zich bewust van de impact van een minimumloon voor de groenten- en fruitsector en de gevolgen ervan op de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. De federatie probeert de wetgeving over het minimumloon nog te beïnvloeden, maar een aanzienlijke verbetering voor de concurrentiepositie verwacht zij niet.


Veel leden van de BOGK nemen daarom stappen om hun teeltactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 juli 2014 - 17:25