Rubberhandschoenen zijn mogelijk de oorzaak van resten dithiocarbamaten  op Duitse appels. In het seizoen 2012/’13 werd de stof op appels uit het gebied Niederelbe aangetroffen, terwijl deze hiermee niet bespoten waren.

In Duitsland is dat direct een probleem omdat geen enkel middel uit deze groep is toegestaan in de teelt van appels. Nu blijkt dat rubberhandschoenen mogelijk de oorzaak zijn geweest van het residu. In de rubberindustrie wordt dithiocarbamaten wel gebruikt, hoewel deze stoffen  slechts in lage concentraties in de handschoenen wordt verwerkt. Uit tests kwam naar voren dat er een potentieel risico is dat de stof overgedragen wordt van de handschoenen op appels. Duitse telersorganisaties beraden zich nog op de juiste maatregelen. Nylon of polyethyleenhandschoenen hebben immers weer andere nadelen.

In Nederland is mancozeb een van de  dithiocarbamaten die is toegestaan in de teelt van appels, maar kunnen extra residuen wel problemen opleveren bij afnemers. Of dit probleem mogelijk in Nederland ook speelt is onduidelijk.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2013 - 19:06