Uit de resultaten van de NFO kwaliteitsmonitor blijkt dat de kwaliteit van Elstar opvallend veel beter is dan vorig seizoen, zowel voor hardheid, bloskleur als uitstalleven. De kwaliteit blijkt dit seizoen in zijn geheel hoger te liggen en bovendien stabieler te zijn over het seizoen; 80 tot 95 procent van de supermarkten voldoet aan de eisen. Klik hier voor een overzicht van de resultaten.

 

Voor Conference is deze positieve ontwikkeling dit seizoen uitgebleven. De maand mei was een dieptepunt waarin slechts 10 procent van de supermarkten Conference met een gemiddelde hardheid hoger dan 4 kg/cm2 verkocht. Enkel in september scoorden supermarkten rond de 75 procent.

Qua hardheid blijven de maanden november en maart zowel voor Elstar als Conference nog steeds de moeilijkste maanden.

Het uitstalleven van Elstar is dit seizoen ook veel stabieler dan vorig jaar. Gemiddeld 80 tot 85 procent van de supermarkten laat een goed uitstalleven zien boven de 4 kg/cm2 gemiddeld. In september is het uitstalleven het laagst met zo’n 35 procent. Daarnaast zijn de (open) beschadigingen afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Wel worden in tassen veel beschadigingen gevonden, ook veroorzaakt doordat appels vóór het inpakproces al onvoorzichtig zijn behandeld. Vorig jaar werd in maart en mei veel lenticelspot aangetroffen. Dit seizoen kwam dit veel minder voor.

Voor Conference is het kwaliteitsbeeld niet verbeterd ten opzichte van vorig jaar, zowel voor hardheid, beschadigingen, als voor gebroken stelen. De gemiddelde hardheid bleek alleen in januari vergelijkbaar met vorig seizoen, verder was dit jaar kwalitatief minder dan het vorige. Alleen in september had een consument circa 75 procent kans op een harde Conference. Bij afname van de gemiddelde hardheid stijgt de hoeveelheid beschadigingen. Dit bevordert niet de uitstraling in het winkelschap. De NFO heeft onlangs met de afzetpartijen uit de Trekkersgroep Elstar en verschillende Conference handelspartijen deze tegenvallende resultaten besproken. Gezamenlijk zijn er kwaliteitsspecificaties opgesteld voor Conference om volgend seizoen dezelfde weg in te slaan als Elstar. Lees binnenkort meer hierover in Fruitteelt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juli 2013 - 18:30