De EU wil op termijn koperhoudende middelen in de landbouw vervangen door alternatieven. Daartoe is een nieuw project genaamd CO-FREE van start gegaan. Doel is nieuwe strategieën te ontwikkelen voor de vier belangrijkste gewassen in de biologische teelt wat betreft kopergebruik.

Het gaat om schurft bij appel, meeldauw bij druif, bacterievuur in tomaat en phytophthora in aardappel.

Binnen CO-FREE werken 21 partners uit 11 Europese landen samen onder coördinatie van het Duitse Julius Kühn Instituut. Het project heeft een looptijd tot medio 2016. Meer informatie is te vinden op www.co-free.eu .

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 augustus 2012 - 18:30