Toelating van Kerb Flow en BotaniGard WP is het resultaat van het Expert Centre for Speciality Crops (ECSC). De NFO werkt in dit ECSC nauw samen met Ctgb, ministerie, toelatingshouders en andere sectoren. Doelstelling is het oplossen van knelpunten dat wordt bereikt door bij uitbreidingsaanvragen zoveel mogelijk gewassen mee te nemen.

De toelating van Kerb Flow is uitgebreid naar alle fruitgewassen (onbedekte teelt) door mee te lopen met uitbreidingen in de akkerbouw. Met het teruglopend aantal toegelaten herbicide en het ingevoerde maximum aan bespuiting per middel per jaar is uitbreiding van het herbicidenpakket nodig. De NFO heeft gezorgd dat Kerb Flow nu een brede toelating heeft in de fruitteelt. De verwachting is dat dit herbicide een plaats krijgt in het herbicidenschema.
Botanigard WP is een biologisch insecticide op basis van sporen van de parasitaire schimmel Beauveria bassiana stam GHA. In beschermde teelten is inzet van de schimmel vaak effectiever dan in buitenteelten. In andere sectoren nemen de positieve ervaringen en inzet van dit middel toe. De NFO heeft zich ingezet voor deze uitbreiding omdat het vooral in de bedekte teelten voor selectieve insecticiden die passen in de geïntegreerde teelt noodzakelijk is. Het middel kan ingezet worden ter bestrijding van witte vlieg en trips. Deze toelating is afgegeven voor alle kleinfruitgewassen en meegelift met een uitbreiding naar diverse sierteeltgewassen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 april 2014 - 14:37