Het komende jaar wordt cruciaal voor het behouden en verder ontwikkelen van de afzet van peren naar China. In een mailing drukken Frugi Venta, NFO en NVWA exporteurs op het hart ‘uiterste zorgvuldigheid te betrachten en het algemeen belang voorop te stellen’. De NFO vraagt ook fruittelers zich goed te houden aan het protocol.

Het protocol inzake de export van peren naar China is tot stand gekomen na vijf jaar zware onderhandelingen en vele inspanningen (qua tijd en financieel) van overheid en bedrijfsleven. Tijdens de aanstaande oogst komt een Chinese delegatie de Nederlandse aanpak beoordelen en moet onze werkwijze volledig helder gemaakt worden. Het is dan ook van belang geen slimmigheidjes in te bouwen die vragen gaan oproepen om te voorkomen dat  er discussies ontstaan met de Chinezen, waardoor de export op het spel wordt gezet.

Binnen het protocol hebben exporteurs een belangrijke regiefunctie. Frugi Venta, NFO en NVWA verwachten van de exporteur een actieve en betrokken houding bij alle schakels in de keten (zoals teelt, koeling en sortering) en benadrukken dat de exporteur de eindverantwoordelijkheid heeft voor het product. Uiteraard ligt er ook een belangrijke taak voor de teler en is een goede samenwerking tussen teler en exporteur cruciaal.  

Kernpunt voor transparantie in het protocol is de korte, gesloten keten. Dit is ingevuld doordat een fruitteler  door een exporteur opgegeven kan worden. De peren die vervolgens geteeld worden kunnen alleen door deze exporteur verkocht worden als peren die geschikt zijn voor China. 
Frugi Venta, NFO en NVWA doen het dringende advies aan exporteurs die nog geen ervaring hebben met eigen teelt en/of teeltbegeleiding, het eerste jaar nog niet deel te nemen aan de export naar China en dit jaar te gebruiken om de relaties en kennis samen met de telers op te bouwen.

Het eerste jaar van export zal een jaar zijn met veel leermomenten en keuzes voor binnenkomende vragen en onverwachte situaties. Dit jaar moet gebruikt worden om de export naar China uit te laten groeien tot een continue, breed toegankelijke (uiteraard als aan alle voorwaarden wordt voldaan) handelsstroom. Er liggen genoeg kansen en mogelijkheden voor geïnteresseerde exporteurs en telers.

Teeltbrochure China
De teeltbrochure Perenteelt voor de Chinese markt kan opgevraagd worden bij de NFO via info@nfofruit.nl of tel. (079) 368 13 00. Hiermee komt de NFO tegemoet aan vragen van fruittelers om meer informatie over de teelt voor de Chinese markt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 - 17:45