De NFO adviseert telers die peren willen telen voor export naar China tijdig contact op te nemen met hun afzetorganisatie c.q. exporteur om de mogelijkheden te bespreken. De exporteurs moeten hun documentatie op 1 april aanstaande aanleveren bij Frugi Venta en voeren daarom nu al volop gesprekken met geïnteresseerde telers. Dinsdagmiddag 25 februari hield de NFO, samen met Frugi Venta en het Ministerie van Economische Zaken, een bijeenkomst voor ruim 40 teeltadviseurs over de teeltaspecten die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van het exportprotocol. Hier werd onder meer gesproken over de manier waarop de 19 ziekten en plagen die de Chinese autoriteiten hebben aangemerkt als quarantaineorganismen gemonitord en bestreden gaan worden. In de Fruitteelt van aankomende vrijdag kunt u een bericht lezen over deze bijeenkomst.                                                           


In het najaar van 2014 kunnen de eerste Nederlandse peren naar China worden geëxporteerd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 februari 2014 - 19:21