Albert Knol is afgelopen woensdag, 7 mei, afgetreden als financieel directeur van The Greenery. Zijn functie wordt nu waargenomen door Koos Boot, die tot voor kort statutair-directeur bij drukkerij Joh. Enschedé was. Na het vertrek van Philip Smits betekent dit dat nu beide functies binnen de hoofddirectie door een interimmanager worden ingevuld. 

Volgens Chantal Oostvogels, woordvoerder van The Greenery, betekent dit echter niet dat de dagelijkse aansturing van het bedrijf in gevaar komt. “We hebben een zeer ervaren managementteam dat de dagelijkse leiding verzorgt”, aldus Oostvogels. Daarnaast is Okke Koo, algemeen directeur a.i. bijna acht maanden in functie en inmiddels goed ingewerkt. Bij zijn aanstelling werd er van uitgegaan dat Koo tot medio 2014 zou aanblijven. Nu is het waarschijnlijker dat hij langer in dienst van The Greenery blijft. Er is volgens Oostvogels met diverse kandidaten gesproken, maar daaruit is nog geen nieuwe algemeen-directeur naar voren gekomen. Koo heeft toegezegd aan te blijven tot er een nieuwe algemeen-directeur gevonden is, maar ook niet langer. Albert Knol blijft als adviseur nog tot 1 januari 2015 beschikbaar voor The Greenery.

Hij onderbouwt zijn vertrek als volgt: “In de afgelopen maanden heeft The Greenery gekozen voor een strategie van kostprijsleiderschap. Nu de uitvoering van de strategie vorm krijgt en de eerste resultaten zichtbaar zijn, heb ik besloten het bedrijf de ruimte te geven een financieel bestuurder aan te trekken die op dit fundament verder kan bouwen aan een gezonde toekomst van The Greenery.” Zijn aftreden is in goed overleg met de Raad van Commissarissen besloten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 mei 2014 - 17:58