Frank Maas is sinds 1 maart niet meer werkzaam bij het fruitteeltonderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Randwijk. Maas was veertien jaar in dienst bij Wageningen UR en werkte als senior onderzoeker pomologie en plantenfysiologie. Het vertrek van Maas is een gevolg van het lagere budget voor teeltonderzoek na het wegvallen van de bijdrage vanuit het Productschap Tuinbouw. “Met uitzondering van vruchtdunningonderzoek is het me niet gelukt voldoende financiering te vinden om voor de fruitteelt belangrijke teeltvragen te kunnen blijven onderzoeken”, zegt Maas.


Regulatie van vruchtdracht en groeibeheersing vormden de rode draad in het onderzoek dat hij de afgelopen jaren uitvoerde. “En als plantenfysioloog stond het functioneren van de fruitboom en de mogelijkheid van de plant om te reageren op veranderende teeltomstandigheden altijd centraal bij het opzetten van nieuw onderzoek. We focusten hierbij op het optimaliseren van plantprocessen, die leiden tot verbetering van de productie, vruchtkwaliteit en het telers-rendement. Dit gaf mij veel voldoening. Ik ben er trots op jarenlang deel te hebben mogen uitmaken van het Nederlandse en internationale fruitteeltonderzoek.”


Vanwege een teruggang van de onderzoeksportefeuille van Wageningen UR Glastuinbouw en PPO Bollen, Bomen en Fruit is een reorganisatie aangekondigd. Hoe deze er precies uit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor het fruitonderzoek is op dit moment nog niet bekend.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 maart 2014 - 13:10