Medio 2015 vestigt Frugi Venta zich in het gebouw van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer. Frugi Venta heeft besloten het gebouw, dat al langer te koop stond, over te nemen. De huidige huurders, waaronder de NFO en OFH, kunnen de locatie blijven huren. Daarnaast zullen ook andere sectorgenoten zich in het gebouw vestigen, waaronder DPA. Met andere partijen worden nog gesprekken gevoerd.

Het PT-gebouw is uiteindelijk voor een fors lager bedrag dan de boekwaarde verkocht. In mei 2014 werd het pand voor 2,5 miljoen euro in de verkoop gezet. Uiteindelijk is het voor een bedrag rond de 750.000 euro verkocht. Het verlies komt ten laste van de reserves van het PT. Toch is het niet alleen verlies dat nu door de sector geleden wordt. Doordat Frugi Venta het kantoorgebouw nu koopt, blijft het vermogen binnen de sector. Frugi Venta biedt de andere sectororganisaties aan door middel van een vastgoed bv mee te investeren in de aanschaf van het pand. Ook de NFO kan daarin een rol spelen. NFO heeft over dit aanbod nog geen besluit genomen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 november 2014 - 19:14