Het aantal MRL-overschrijdingen ten opzichte van de aantallen monsters per winkelketen is zo laag dat geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de verschillen tussen ketens. Dat stelt de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit in haar rapport over de uitkomsten van de nVWA-inspecties . In 2012 voerde de nVWA het al ingezette beleid uit 2010 verder uit: minder controles bij producten uit Nederland en de EU en meer controle op groente en fruit van buiten de EU.

Het kleinste aantal overschrijdingen werd aangetroffen bij producten uit Nieuw-Zeeland, Nederland, Frankrijk en Peru. Landen waar extra aandacht aan wordt besteed, vanwege hoge residuen in het verleden zijn: China, de Dominicaanse Republiek, Egypte, India, Turkije en Thailand.

De controles lijken inmiddels hun vruchten af te werpen. Het aantal gevonden gewasbeschermingsmiddelen blijft afnemen, met name bij de buitenlandse producten. In de afgelopen twee jaar valt die afname vooral op bij tomaten, appels, aubergines en bonen van buiten de EU.

Van de 65 appelmonsters uit Nederland had 0 procent een residuwaarde boven de wettelijke norm. Het gemiddeld aantal residuen op Nederlandse appels was 2,6. Bij peer werden 62 monsters genomen en had 1,6 procent een te hoge residuwaarde. Het gemiddeld aantal gevonden residuen per monster was 2,5. Bij appels van binnen de EU werd op 0 procent van de 68 monsters een residuoverschrijding aangetroffen. Het gemiddeld aantal residuen per monster bedroeg 2,1. Van peren binnen de EU waren niet voldoende monsters genomen om uitspraken over het percentage overschrijding of gemiddeld aantal residuen te kunnen doen. Ook van appels en peren van buiten de EU waren er niet voldoende monsters.

Pruimen hadden volgens de metingen (79 monsters) 0 procent overschrijdingen en gemiddeld 1,0 residuen per monster. Uitspraken over herkomst konden niet worden gedaan, vanwege een te laag aantal monsters per herkomst.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 november 2012 - 19:00